Prowadzony przeze mnie gabinet świadczy usługi z zakresu:

 

CHOROBY PTAKÓW

Profilaktyka i leczenie chorób drobiu w hodowlach wielkotowarowych (fermy), przyzagrodowych (przy gospodarstwach rolnych), jak również ekologicznych

Profilaktyka i leczenie chorób ptaków ozdobnych, szczególnie gołębi (patrz badania laboratoryjne), ale również bażantów, pawi, papużek i innych ptaków ozdobnych

 

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

Badania mikroskopowe (parazytologiczne, mikologiczne)

Badania bakteriologiczne (ZHW Koszalin)

 

HIGIENA ŻYWNOŚCI

Opracowywanie, audytowanie systemów GMP, GHP, HACCP zakładach spożywczych, mieszalniach pasz, sklepach, kuchniach itp., szkolenie pracowników w zakresie powyższych systemów

 

CHOROBY PRZEŻUWACZY

Doradztwo w zakresie profilaktyki chorób bydła ze szczególnym uwzględnieniem  chorób wymienia i rozrodu  bydła.

Badania ginekologiczne krów, w tym badanie na cielność