W celu skutecznego leczenia ptaków przeprowadzam badania laboratoryjne poprzedzone pobraniem przeze mnie prób do badań. Po dokładnym, laboratoryjnym  rozpoznaniu choroby ustalam sposób leczenia i sprzedaję hodowcy leki, które są dopuszczone do stosowania u ptaków w Polsce.

 

Pobieranie prób do badań

Próby do badań od żywych gołębi i ptaków ozdobnych mogą być pobierane:

 

 1.  w moim gabinecie weterynaryjnym
 2.  u hodowcy podczas przeglądu gołębnika
 3.  przy okazji zebrań / wystaw / lotów
 4.  w laboratorium

 

Wskazówki i zalecenia

 

 • Przed łączeniem w pary (październik-styczeń) preferuję pobieranie prób w moim gabinecie w Miastku ze względu na większe możliwości diagnostyczne.
 • W trakcie sezonu lotowego  preferuję pobieranie prób u hodowcy połączone z przeglądem stada, badaniem parazytologicznym (również badaniem na obecność rzęsistka), zaleceniami oraz ewentualną terapią.
 • Próby do badań ( wymazy do badań bakteriologicznych i mykologicznych oraz kał) można po uprzednim uzgodnieniu przesyłać pocztą
 • Można również przesyłać do badania ptaki żywe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu i sposobu wysyłki; tel. 604 940 912
 • Do prób proszę dołączyć wypełnione pismo przewodnie/zlecenie na badanie, które będzie pomocne w ukierunkowaniu badania i ustaleniu ewentualnej terapii.

 

Zlecenie na badanie laboratoryjne

 

Badania laboratoryjne

 

Wykonuję poniższe badania laboratoryjne z zakresu: 

 1. badania parazytologiczne wymazów z wola ( tylko na miejscu od żywych ptaków)
 2. badanie parazytologiczne odchodów
 3. badania bakteriologiczne i mikologiczne wymazów, wycinków narządów ( m.in. wykrywanie nosicielstwa i zakażeń pałeczkami  Salmonella, gronkowcami i paciorkowcami chorobotwórczymi,  Escherichia coli, bakteriami wywołującymi schorzenia oddechowe i biegunki, grzybami chorobotwórczymi).
 4. wykrywanie zakażeń Chlamydia psittaci (Ornitozy)
 5. badania wirusologiczne

 

Podstawowy zestaw badań 1 próbki zbiorczej odchodów, 3 wymazów-wypłuczyn z wola i 3 wymazów (z oka, z wola i z kloaki)  pobranych od 3 gołębi obejmuje :

 1. badanie parazytologiczne wymazów-wypłuczyn  w kierunku obecności Trichomonas columbae, Hexamita columbae ( na miejscu, ptaki żywe),
 2. badanie parazytologiczne odchodów w kierunku obecności jaj nicieni żołądkowo-jelitowych i oocyst kokcydiów (np. próba z gołębnika),
 3. badanie bakteriologiczne i mikologiczne wymazów w kierunku obecności pałeczek Salmonella,  paciorkowców i gronkowców chorobotwórczych , Escherichia coli, innych bakterii "oddechowych" i "biegunkowych" oraz grzybów chorobotwórczych).

 

Po zdiagnozowaniu, przeprowadzam leczenie wg rozpoznania klinicznego, sekcyjnego i laboratoryjnego.

 

Badania, których nie wykonuję na miejscu, wykonuję w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej O/ w Koszalinie (badania bakteriologiczne, mykologiczne ) lub zlecam do wykonania laboratoriom zewnętrznym (badania wirusologiczne)