Zapraszam hodowców pszczół. Konsultacje lekarsko-weterynaryjne. Mikroskopowe badanie próbek z rodziny (czerw, plaster, chrząszcze i larwy z rodziny i okolicy ula) w kierunku Varroa destructor, Nosema spp., grzybic, chorób bakteryjnych i innych. Pobieram próby do badań wirusologicznych i wysyłam do laboratoriów specjalistycznych. Leczenie chorób pszczół.