Posiadam specjalizację z zakresu higieny środków spożywczych i żywności pochodzenia zwierzęcego. Ukończyłem kurs auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności wg wymagań     ISO 22000:2005 oraz z zakresu systemu zarządzania w laboratorium (zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego, uprawnienia a uditora wewnętrznego w laboratorium ).

W ciągu ponad 30 lat pracy nabyłem duże doświadczenie z zakresu nadzoru nad żywnością.  

Opracowuję i audytuję system HACCP /w tym GMP, GHP/ zakładach spożywczych, mieszalniach pasz, sklepach, kuchniach itp., szkolę pracowników w zakresie powyższych systemów.