Oprócz diagnostyki i leczenia chorób ptaków z racji dużego doświadczenia zawodowego zajmuję się diagnostyką i leczeniem wybranych schorzeń innych zwierząt zarówno towarzyszących jak również gospodarskich.

Przeprowadzam badania diagnostyczne  głównie:

  • parazytologiczne badanie kału na obecność robaków i innych pasożytów
  • parazytologiczne badanie skóry,
  • ale również bakteriologiczne i mykologiczne (grzybice) w tym schorzeń skóry i wymienia, które przeprowadzam w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie.

Zdiagnozowane schorzenia leczę

Zajmuję się ponadto opieką nad rozrodem bydła i schorzeniami wymion.